aanmelding en wachttijden

U kunt zich telefonisch aanmelden. Als ik niet in de gelegenheid ben om uw oproep te beantwoorden, dan kunt u een boodschap inspreken op de voicemail. Ik bel u dan terug. Als ik mogelijkheden heb om een nieuwe behandeling te starten en u kans ziet om u op de openingstijden van de praktijk en de beschikbare tijden vrij te maken kunnen we, na overleg, een kennismakingsgesprek plannen.

Ik heb altijd een tweedelijns verwijsbrief nodig van uw huisarts, medisch specialist of eerstelijns behandelaar. Daarnaast heb ik een kopie nodig van een geldig identiteitsbewijs. Als het tot een kennismakingsafspraak komt dan vraag ik u om voorafgaande aan dat gesprek een vragenlijst in te vullen.

De code die u nodig heeft om de vragenlijst in te vullen krijgt u, na het maken van een afspraak, per mail of per brief toegestuurd.

 

wachttijden

De praktijk werkt niet met een wachtlijst, als er behandelingsmogelijkheden zijn kunnen we een afspraak maken. Of dat mogelijk is hangt mede af van de maatschappij waarbij u verzekerd bent. De zorgverzekeraars hanteren gelimiteerde budgetten. Op het moment dat u zich aanmeld zal ik nagaan of ik bij de betreffende zorgverzekeraar nog ruimte heb om met een behandeling te starten. 

 

Na een eerste intake - kennismakingsgesprek kunt u met de behandeling starten. Vaak is dat nog niet wekelijks of twee wekelijks. U kunt gelijdelijk instromen en de praktijk leert dat er spoedig een vaste frequentie ontstaat voor de behandelingsgesprekkken.

 

Indien ik geen mogelijkheid heb om een nieuwe behandeling te starten zal ik u namen geven van collega's of u verwijzen naar uw zorgverzekeraar voor wachtlijst bemiddeling.

 

Bilthoven, maart 2019

012