behandelovereenkomst

Behandelovereenkomst
Nu de intake en het indicatiestellingsonderzoek zijn afgerond, wil ik me graag met u buigen over de behandelovereenkomst. U heeft van mij een code ontvangen waarmee u toegang krijgt tot het formulier "behandelovereenkomst". In het eerste deel  van dat formulier heb ik de meest voorkomende behandeldoelen geformuleerd. Met een cijfer kunt u aangeven wat voor u het meest passende en belangrijkste behandeldoel zal zijn. Het kan zijn dat u zelf andere doelen wilt formuleren. Die mogelijkheid is er vanzelfsprekend ook. Ik wil u vragen om ook bij  de door u geformuleerde doelen een prioriteit te geven door middel van een cijfer.

In het tweede deel van de behandelovereenkomst leg ik u uit wat mijn aanpak en mijn werkwijze zullen zijn.  Vervolgens ga ik kort in op de resultaten die u kunt verwachten, ik zeg iets over andere mogelijkheden in plaats van deze behandeling en ik leg u voor wat risico's en bijwerkingen kunnen zijn van deze behandeling. Tenslotte sta ik stil bij rechten, plichten en professionele grenzen.

Aan het eind van het formulier vraag ik u om het formulier te ondertekenen en te verzenden. Uw formulier wordt opgeslagen in uw persoonlijke ECD ( elektronisch cliënten dossier).

007