intake

Intake en indicatiestelling
Psychotherapie is een tweedelijnsbehandeling. De kennismaking bestaat uit tenminste drie gesprekken. In het eerste gesprek zal ik samen met u de klachten en problemen in kaart brengen die aanleiding zijn voor de verwijzing. Hierna volgt een tweede gesprek waarbij ik uw levensloop zal bespreken om zodoende een beeld te kunnen vormen van uw leven tot nog toe. In het derde gesprek wordt, indien van toepassing, uw partner uitgenodigd om zijn of haar visie te geven op de problemen of de aanmeldingsklachten. Na het derde gesprek wordt u uitgenodigd voor een persoonlijkheidsscreening of een uitgebreider persoonlijkheidsonderzoek. Dat onderzoek bestaat uit het invullen van een aantal vragenlijsten.

Na de drie intakegesprekken wordt u uitgenodigd voor een vierde gesprek waarin ik met u mijn conclusies zal bespreken. Hierbij komt de diagnose aan bod en mijn voorstel voor behandeling. In dit gesprek kunt u aangeven of u met de behandeling wilt starten of van mijn diensten wilt afzien. 

Kiest u ervoor om met de voorgestelde psychotherapeutische behandeling te starten dan zal ik met u het behandelplan verder uitwerken en concreet bespreken hoe de behandeling eruit zal gaan zien.

 

005
014