psychodiagnostiek

Psychodiagnostiek
Elk diagnostisch proces start met het in kaart brengen van de klachten en problemen van de cliënt. Klachten en problemen zijn dikwijls te beschouwen als klachten en problemen die zich op de voorgrond manifesteren. Dit proces kan beschreven worden als classificatie van de klachten en problemen. Een uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek beschrijft hoe het klachtenbeeld van een specifieke patiënt zich verhoudt tot de genetische en structurele aspecten van de persoonlijkheid. Bij het formuleren van een behandelingsplan kan dan rekening gehouden worden met aanleg, kwetsbaarheid en de structuur van persoonlijkheid.

Bij iedere intake wordt er een aantal screeningsinstrumenten ( vragenlijsten) gebruikt om onder andere een inschatting te maken van de verhouding tussen draagkracht en draaglast. Het kan zijn dat de resultaten van een persoonlijkheidsscreening aanleiding geven tot het uitvoeren van een uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek.

002
003