psychotherapie

Psychotherapie
Psychotherapie is bedoeld voor mensen met zeer uiteenlopende problemen.Voorbeelden zijn: angsten, fobieën,dwanghandelingen, depressies, moeilijkheden in relaties, seksuele problemen of problemen bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. De praktijk richt zich ook op het behandelen van mensen met complexe pathologie zoals persoonlijkheidsstoornissen.

Redenen voor mensen om hulp te zoeken kunnen zijn:

  • Vage maar hinderlijke klachten of spanningen
  • Conflicten die zich lijken te herhalen
  • Gevoelens die belemmeren sociaal adequaat te functioneren
  • Lichamelijke klachten waarvoor geen fysieke oorzaak te vinden is
  • Arbeidsgerelateerde problematiek


Psychotherapie is een intensieve vorm van hulpverlening. De keuze om tot psychotherapie over te gaan hangt af van allerlei factoren. Belangrijk zijn in elk geval de aard, de oorsprong en de ontwikkeling van de problemen, de persoonlijke motivatie en de hulpvraag.

Psychotherapie is een gesprekstherapie. Het is een vorm van op verandering gerichte behandeling, die bestaat uit gesprekken met een klinisch psycholoog psychotherapeut. In die gesprekken werken we samen aan de problemen zodat die verminderen of verdwijnen. De gesprekken kunnen individueel met een therapeut gevoerd worden, maar ook is het mogelijk dat de gesprekken plaatsvinden samen met de partner of met het gezin. Verder is het mogelijk om deel te nemen aan groepspsychotherapie voor (echt)paren.

 Wanneer na de intakefase blijkt dat verdere behandeling gewenst is, dan is het vervolg niet voor iedere cliënt hetzelfde. Soms kan de behandeling direct aansluiten op de intakefase. In een aantal gevallen is het nodig dat nog enkele oriënterende gesprekken plaatsvinden voordat de behandeling kan starten. Soms is een psychologisch of psychiatrisch onderzoek zinvol. Ik probeer zo goed mogelijk samen met de cliënt na te gaan welke behandeling het best aansluit bij de behoefte en de wensen van de cliënt. In alle gevallen zal na de intakefase en de eerste oriënterende gesprekken een behandelingsplan gemaakt worden dat de therapeut met de cliënt bespreekt.

 

foto-1
016