Rom

Routine Outcome Monitoring (ROM)
ROM is een methode om de geleverde zorg inzichtelijk te maken, te evalueren en te verbeteren. Een ROM-methode bestaat uit een meetinstrument, afspraken over de wijze en mate van af te nemen metingen bij patiëntengroepen en een meetuitkomst. In de praktijk wordt ROM toegepast door middel van één of enkele vragenlijsten, die tenminste aan het begin en aan het einde van een behandeling worden afgenomen.

Met het invullen van de vragenlijsten krijgen u en uw behandelaar een objectief beeld van uw klachten en het beloop van uw behandeling. Zo kunt u na verloop van tijd zien welke klachten zijn afgenomen en welke wellicht nog onvoldoende zijn verminderd. De behandeling wordt dan, zo nodig en mogelijk bijgesteld.

Een behandeling wordt afgesloten als u en uw behandelaar(s) het er na goed overleg over eens zijn dat de doelen bereikt zijn, of als u vindt dat een verdere behandeling niets meer toevoegt. Voor het einde van uw behandeling vindt er nog een laatste ROM-meting plaats.

Werkwijze
Wanneer uw behandeling start krijgt u een mailbericht van …………. met de mededeling dat er een set van vragenlijsten voor u is klaargezet. Met een code die wordt toegestuurd, krijgt u toegang tot de beveiligde zone. In deze zone zijn al uw gegevens afgeschermd voor oneigenlijk gebruik en wordt alle data beveiligd. Als u de vragenlijsten hebt ingevuld worden de uitkomsten ervan, met u besproken tijdens de therapie.

 

foto-6