supervisie en leertherapie

Supervisie en leertherapie

Een relatie tussen een supervisor en een supervisant is in mijn optiek een leerrelatie. Het leerproces en de ontwikkeling van de supervisant staan daarin voor mij centraal .  In mijn visie dient een klinisch psycholoog, psychotherapeut,  arts of andere specialist  zichzelf als instrument in te zetten.

Als supervisor beschouw ik het als mijn rol om samen met de supervisant het proces in te gaan om hem of haar als klinisch psycholoog psychotherapeut, arts en of specialist een steeds verfijnder en gevoeliger instrument te kunnen laten worden.                         

Hoe ver we als hulpverleners met onze patiënten - cliënten kunnen gaan heeft mijns inziens alles te maken met hoe ver we met onszelf in ons eigen leerproces gegaan zijn. Mijn taak als supervisor is dat ik verantwoordelijk ben voor het stellen van de kaders, dat ik de focus gedurende de supervisie bewaak en steeds inschat wat precies de behoeften zijn van de supervisant en daarop inspeel.


U kunt zich bij mij aanmelden voor leertherapie en supervisie.

Ik ben als supervisor erkend door de NVP, de VCgP, de NVRG en door het NHG.  Door de NVRG ben ik tevens erkend als leersupervisor.

Door de NVP, de VCgP en de NVRG ben ik eveneens erkend als leertherapeut.

 

Tarieven voor supervisie en leertherapie worden in onderling overleg vastgesteld.

 

 

CRKBO_Docent.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Betalingsvoorwaarden supervisie

Betalingsvoorwaarden (leer)therapie

 

 

 

 

017