tarieven

 

Kosten en verzekering

van Norden Klinisch Psychologen heeft contracten gesloten met een groot aantal verzekeraars.  De vergoeding die u ontvangt van uw verzekering is de hoogst mogelijke.

 

Specialistische GGZ wordt in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering en gedeclareerd in en zogenaamde Diagnose Behandel Combinatie (DBC). De DBC factuur wordt pas na afsluiting van de behandeling (of na één jaar) aan uw zorgverzekering of aan uzelf gestuurd.

Indien uw klinisch psycholoog - psychotherapeut een contract heeft met uw zorgverzekeraar wordt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar gestuurd en krijgt u 100% van de kosten vergoed. Wel wordt uw eigen risico aangesproken. Indien een behandeling langer duurt dan een jaar wordt er een nieuwe DBC geopend. Voor het volgende jaar wordt opnieuw uw eigen risico aangesproken.

 

Voor het jaar 2018 heeft A.(Aart) van Norden voor de SGGZ contracten afgesloten met de volgende verzekeraars:

Coöperatieve VGZ:

VGZ, IZA Cura, Bewuzt, MVJP, IAK Verzekeringen B.V. CaressoBV, Turien & Co Assuradeuren, Aevitae

IZZ,IZA zorgverzekeraar NV, Unuivé, SZVK, ZEKUR, Zorgzaam Verzekerd, Aevitae, Caresco

 

 

Achmea:

Zilveren Kruis, Avéro, FBTO, Interpolis, De Frielsland, Kiemer, OZF, Nedasco B.V. / Caresco B.V. IAK Volmacht B.V.Aevitae B.V., Turien & Co Assuradeuren B.V.

 

CZ:

Delta Lloyd, OHRA, OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar UA

 

Multizorg:

PNO zorg,VvAA zorgverzekering, ONVZ zorgverzekeraar. De Amersfoortse Verzekeringen, Ditzo, Zorgverzekering BeterDichtbij, Caresco B.V., IAK Volmacht B.V, Aevitae B.V., Salland Zorgverzekeringen, Hollandzorg, Energiek, Salland ZorgDirect, Zorg en Zekerheid.

 

DSW:

DSW, Stad Holland, inTwente,

 

Met Mensis heb ik geen contract:

als u een restitutie polis hebt kan ik ook bij Menzis declareren

 

Voor de meeste zorgverzekeraars geldt een omzetplafond waardoor het onmogelijk is in het lopende jaar nieuwe cliënten aan te nemen wanneer het budget ontoereikend is. 

 

Indien uw klinisch psycholoog - psychotherapeut geen contract heeft met uw zorgverzekeraar kunt u afhankelijk van uw polis (restitutie of naturapolis) alles of een gedeelte van de kosten vergoed krijgen. De factuur wordt na afsluiting van de DBC dan niet aan uw zorgverzekeraar maar aan u gezonden en u dient de rekening zelf te betalen. Via uw zorgverzekering kunt u de factuur geheel ( bij een restitutiepolis) of gedeeltelijk (bij een natura polis) vergoed krijgen.

 

De volgende restitutiepolissen bieden vergoeding voor geestelijke gezondheidszorg tot het NZa-tarief (=Wmg-tarief). Niet opgenomen zijn restitutiepolissen die een lager maximum tarief vergoeden.
De keuze van de 16 is gebaseerd op het overzicht van de Contractvrije Psycholoog, waarin voor de meeste polissen van 2017 vermeld is wat er vergoed wordt.  

 

Verzekeraar                    Polis                                  

UMC ZorgverzekeraarZorgverzekering 
ZekurGewoon Zekur Zorg Vrij 
FBTOBasisverzekering Restitutie 
PNOZorgBasisverzekering 
VGZEigen Keuze 
Zorg en ZekerheidZorgvrij Polis 
IZZRestitutie 
ONVZBasisverzekering 
Pro LifePrincipe polis restitutie 
UnivéZorgvrij 
de Goudse (VGZ)Eigen Keuze 
VVAABasis 
De FrieslandVrije Keuze 
Avéro AchmeaZorgplan Restitutie 
Zilveren Kruis AchmeaBasis Exclusief 
MenzisBasis vrij

 

Het is belangrijk om te overleggen of uw behandelaar nog budget heeft bij uw ziektekosten verzekeraar voor dat de behandeling begint. Iedere verzekeraar kent aan de zorgaanbieder een beperkt budget toe wat niet overschreden kan worden. De mogelijkheid kan zich voordoen dat uw behandelaar wel een contract heeft met uw zorgverzekeraar maar onvoldoende budget heeft om een nieuwe behandeling te starten. In dat geval zal uw behandelaar u adviseren om contact te zoeken met uw zorgverzekeraar die u eventueel kan verwijzen naar een andere collega.

 

Eigen risico

Vergoeding van psychotherapie in de specialistische GGZ valt onder het verplichte eigen risico. Dat is het bedrag dat u zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2016 is het eigen risico € 385,00 per persoon. Het eigen risico betaalt u aan uw zorgverzekeraar.

 

Verplichte aanlevering van DBC-gegevens aan het DIS

Het DBC Informatiesysteem (DIS) ontvangt en beheert informatie over alle behandeltrajecten in ziekenhuizen, GGZ en revalidatiezorg, die ruim 3000 zorgaanbieders dagelijks leveren en delcareren. DIS is bestuurlijk en facilitair ondergebracht bij de Nederlandse Zorgautoriteit. (www.opendisdata.nl). Iedere GGZ hulpverlener is verplicht bepaalde data over uw behandeling aan te leveren aan het DIS, dat dus gegevens van alle GGZ behandelingen in Nederland ontvangt. Als uw zorgverzekeraar de behandeling betaalt, wordt in principe uw DSM classificatie en de aard van uw behandeling doorgegeven aan uw verzekeraar in de vorm van een code. Dat is verplicht, maar met het ondertekenen van een verklaring die meegestuurd wordt met de factuur, kan de factuur ook zonder die gegevens worden aangeleverd.

 

Voor de laatste stand van zaken betreffende vergoeding van Psychotherapie kunt u bij twiijfel contact opnemen met uw verzekeraar, meer informatie vindt u ook op: 

 

www.veranderingenindezorg.nl

www.kiesbeter.nl

www.zorgverzekeraars.nl

www.platformggz.nl

 

of bel gratis postbus 51: 0800-8051 bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 20.00 uur.

 

 

Zelfbetalen

Er zijn mensen die, om uiteenlopende redenen, hun psychotherapeutische behandeling zelf betalen.

Het is voor BIG geregistreede klinisch psychologen en psychotherapeuten niet toegestaan om een hoger tarief in rekening te brengen dan het door de NZa  (Nederlandse Zorgautoriteit) vanstgestelde maximumtarief. Het tarief voor zelfbetalers bedraagt € 94,00 per zitting. Indien u de behandeling geheel zelf betaald, kan volledige privacy (geen aanlevering bij het DIS) gewaarborgd worden.

 

Door, na de intake bij de praktijk in behandeling te gaan, verklaart u zich bekend en akkoord met boven geschreven afspraken en voorwaarden aangaande  de betaling van uw behandeling.

 

foto-3